Sarmalık Kıyılmış Tütün ile Sigara Arasındaki Fark

Sarmalık kıyılmış tütün, tütün yaprağının ve/veya tütün bitkisi parçalarının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile kıyılarak hazırlanan tütünü,

Sarmalık kıyılmış tütün mamulü ise, koruyucu maddeler  dışında herhangi bir katkı maddesi ilave edilmeden, tütün yaprağının ve/veya tütün bitkisi parçalarının tamamen hammadde olarak kullanılması ile kıyılarak hazırlanan, birim paket içinde piyasaya arz edilen tüttürme amaçlı ürünü, ifade etmektedir

"Sarmalık kıyılmış tütün mamulü" üretimine konu olan tütünler Adıyaman illinin  özellikle dağlık kesimlerde geleneksel usullerle üretilen tütünlerdir.

Bu tütünlere has fiziki ve kimyasal özelliklerinin oluşmasında; başta tohum ve toprak olmak üzere gübreleme, sulama, kırım ve kurutmaya ilişkin tarımsal yöntemlerin etkisi yüksektir

Bu etkiler dolayısıyla, “sarmalık kıyılmış tütün” olarak tanımlanan tütünler; nikotin, total indirgen madde ve total azot oranlarının uyumu dolayısıyla harman yapılmaya bile gerek kalmadan doğal haliyle, diğer tütün çeşitlerinden farklı olarak “tek başına içilebilir” bir durum arz etmektedir.

Sonuç  olarak   Sarmalık kıyılmış tütünlerin Türkiye’de üretilen diğer tütünlere göre en önemli ayırt edici özelliği, sahip oldukları azot-şeker-nikotin dengesi sayesinde farklı tütünler ile harman yapılmalarına veya herhangi bir katkı maddesi ilave edilmesine gerek kalmadan, kurutulup kıyıldıktan sonra tek başına içilebiliyor olmalarından kaynaklanmaktadır.

Sahip oldukları bu eşsiz özellik, bu tütünleri Türkiye tütüncülüğünün önemli bir değeri haline getirmektedir.

Sarmalık kıyılmış tütünler, yaprak sigara kağıdına sarılarak veya makaron olarak tanımlanan hazır filtreli içi boş sigara tüplerine doldurulmak sureti ile tüketilmektedir.


Haberler Diğer Başlıklarımız


Toplam Haberler: 31